Saikat, Runa and Sreenika

Their message for us: Sobaike sharodiyar abhinandan…Pujo sobar khub bhalo katuk… Hok HoiChoi!!

Sponsored puja item for Durga Puja 2023: অষ্টমীর সন্ধি পূজা – Ashtami Sandhi puja